segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013

Ferrol perdeu nos últimos quince anos máis de 10.500 habitantes

As comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal perderon case 12.000 habitantes nos últimos quince anos. Así o reflicten os datos do Instituto Nacional de Estatística, que cifran concretamente en 11.966 persoas ese descenso, ao pasar dun censo formado por 214.664 habitantes ao actual, de 202.698. A peor parte desta sangría poboacional lévalla o municipio de Ferrol, onde se contabilizan un total de 10.551 persoas menos que fai quince anos. O concello pasou de contar con 82.548 habitantes a afastarse considerablemente da barreira dos 80.000 e parece abocado irremediablemente a achegarse á dos 70.000, ao ter actualmente rexistrados polo INE 71.997 habitantes.

A Enquisa de Poboación Activa 2012 no concello de Ferrol - Datos estatísticos de interese e definicións para entender mellor as táboas

Enquisa de Poboación Activa no concello de Ferrol

ENQUISA DA POBOACIÓN ACTIVA POR SEXOS E EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE ECONÓMICA.

  • Poboación de 16 e máis anos do concello de Ferrol por sexo e relación coa actividade económica.
  • Datos en miles de persoas.
  •  Espazo=Ferrol.

terça-feira, 22 de janeiro de 2013

Reportaxe de Montse Mayoral: A inactividade do naval destruíu en ano e medio máis de 1.800 empregos

A inactividade do naval destruíu en ano e medio máis de 1.800 empregos

O comité de empresa de Navantia Ferrol saíu onte á porta do estaleiro para actualizar a conta de despedimentos que comezou a levar en setembro de 2011. Son xa 1.815 empregos destruídos na industria auxiliar, case o dobre dos 955 que se anotaron en maio do pasado ano. E tal como sinalou onte o secretario do órgano de representación social, Lito Blanco, si estímase que por cada posto que se xera na factoría sostéñense fóra outros 2,5 hai que sinalar que a caída de actividade na construción de buques levouse por diante uns 4.500 contratos na comarca.

sábado, 5 de janeiro de 2013

Reportaxe de Montse Mayoral: Sobre o desemprego nas comarcas despois de que a Administración dera a coñecer os datos

Decembro anota outra subida do paro e pecha un ano pésimo para Ferrolterra

O 2012 que acaba de terminar foi un ano pésimo para o emprego en Ferrolterra. As tres comarcas anotáronse un incremento no número de parados do 10,49%, moi superior ao do 7,96% que rexistrou a comunidade galega e un punto por encima da subida do 9,64% que se produciu en España. É o peor dos últimos tres anos "a subida foi do 6 e o 7% en 2011 e 2010, respectivamente" e só está por baixo, porcentualmente, do exercicio 2008, cando o número de demandantes disparouse ao alza un 11%.

segunda-feira, 16 de janeiro de 2012

Reportaxe de Puri Rodríguez Calvo: Tres mil fogares ferroláns chegan con moita dificultade a fin de mes

A taxa de risco de pobreza en Ferrol sitúase este ano nun 10,16% –segundo os últimos datos facilitados polo Instituto Galego de Estatística na “Enquisa de condicións de vida dás familias, correspondentes a 2010" o que supón unha importante subida con respecto á rexistrada o ano anterior, que era do 8,54%.

domingo, 15 de janeiro de 2012

Informe e diagnose

Informe socioeconómica de Ferrol Terra e diagnose da situación

Non é que non teñamos unha noción aproximada do que lle pasa a esta Comarca, ás persoas que aquí moramos, ao seu tecido socioeconómico, ... trata-se de ordenar e analizar os diferentes datos, opinións, informes, para facer un achegamento o máis aproximado posíbel á realidade que nos rodea.